این خانه در حدود سال ۱۳۳۵ توسط امام خمینی (ره) خریداری شد و تا سال ۱۳۴۲ در آن زندگی کردند. خانه امام خمینی (ره) در سال ۱۳۷۵ از سوی سازمان میراث فرهنگی با شماره ۱۷۴۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. خانه امام خمینی (ره) در شهر قم، بنایی ۲ اشکوبه و ساده شامل یک طبقه همکف و زیرزمین است. حیاط این بنا در جنوب آن و فضاهای سرپوشیده در شرق و غرب خانه قرار دارد. سطوح داخلی این خانه قدیمی بدون تزئین بوده و گچ اندود شده است. سطوح خارجی نیز از جرزهای آجری ساده و سطوح گچی یک دست و بدون نقش و نگار است. این خانه در سال ۱۳۷۳ توسط مرحوم حاج احمد خمینی به بیت مقام معظم رهبری واگذار شد.
۱۳۹۹/۰۳/۱۳    - حسین شاهبداغی