این روزها شنیدن جملات خراسان رضوی در وضعیت هشدار، خراسان رضوی در وضعیت قرمز، سیر صعودی مبتلایان به کرونا در خراسان رضوی و ... برایمان عادی شده، با وجود اینکه در روزهای نخست شیوع کرونا هر چند دقیقه دست‌هایمان را ضدعفونی می‌کردیم و از خانه خارج نمی‌شدیم، مگر در موارد ضروری و آن هم با تجهیزات کامل بهداشتی، اما حالا با گذشت بیش از چهار ماه از شیوع کرونا در ایران نه تنها از ضدعفونی هر چند دقیقه دست‌هایمان خبری نیست، بلکه فوج فوج و دسته دسته بدون حتی داشتن یک ماسک ساده به تفریح و گردش در بازارها و اماکن تفریحی می‌‌رویم، انگار که کرونا از دنیا رخت بربسته است. در این گزارش به رفتار کاملاً عادی مردم با پدیده کاملاً غیرعادی کرونا در بازارها پرداخته‌ایم.
۱۳۹۹/۰۴/۰۹    - محدثه زارع