جشنواره «آیواز دده» ویژه گرامیداشت ۵۱۰ سالگی ورود دین اسلام به بوسنی و هرزگوین با حضور پرشکوه جمعیت کثیری از مردم مسلمان این کشور برگزار شد. به عقیده بسیاری از مسلمانان این کشور اروپایی، ورود آیواز دده، درویشی از پیروان طریقت بکتاشیه به این کشور موجب آشنایی و گرویدن اجداد مسلمانان بوسنیایی به شرع مقدس اسلام شده است. اين جشنواره ۷روزه با برپایی نماز جماعت در منطقه «پروساک» به کار خود پایان داد.
۱۳۹۹/۰۴/۰۹    - آناتولی