مسجد جامع قم بنایی است با مساحتی حدود ۶ هزار مترمربع که ساخت آن در چندین دوره‌ زمانی مختلف انجام شده است. معمار و طراح این بنای تاریخی قسمت‌های متعددی را از جمله سردر ورودی، صحن، ایوان‌، گنبدخانه و شبستان برای آن در نظر گرفته بود و به نظر می‌رسد بخش گنبدخانه‌ مسجد قبل از دیگر قسمت‌های این اثر تاریخی ساخته شده باشد. سازندگان این اثر تاریخی ۲ در ورودی را برای آن در نظر گرفته‌اند که یکی در بخش غربی بنا و به عنوان ورودی اصلی است و دیگری در کوچه‌ای فرعی و متصل به شبستان‌های واقع در شمال عمارت قرار دارد.
۱۳۹۹/۰۵/۰۴    - حسین شاهبداغی