شامگاه اولین روز آغاز مناسک حج متفاوت امسال، براساس سنت هرساله، پرده کعبه تعویض شد. در بافت پرده کعبه ۶۷۰ کیلوگرم ابریشم خالص سیاه استفاده می‌شود و همچنین ۱۲۰ کیلوگرم نخ از جنس طلا و ۱۰۰ کیلوگرم از نخ نقره خالص نیز برای نوشتن آیات قرآنی بر روی پرده خانه خدا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۱۳۹۹/۰۵/۰۹    - منابع خارجی