مرحله نخست پانزدهمین آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، صبح امروز ۱۰ مردادماه با حضور ۸ هزار و ۷۳۸ حافظ مصحف شریف، همزمان با سراسر کشور در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
۱۳۹۹/۰۵/۱۰    - حسن آقامحمدی