سیاه پوش شدن حرمین شریفین عسکریین در آستانه ماه محرم

روز گذشته حرمین شریفین عسکریین در آستانه ماه محرم و صفر سیاه پوش شد.

۱۳۹۹/۰۵/۳۱    - منابع خارجی