پویش بزرگ نذر خون با هدف همراهی ارادتمندان به شعائر حسینی با فرهنگ انسانی و الهی اهدای خون از روز تاسوعا و به مدت چهل روز تا اربعین حسینی ادامه خواهد داشت. مردم تبریز همزمان با سراسر کشور از اولین ساعات صبح روز تاسوعا برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون استان مراجعه کردند.
۱۳۹۹/۰۶/۰۸    - سعید صادقی