عزاداری هیئت سینه زنی مهدیه شاهدیه یزد در روز تاسوعا به صورت کاروان خودرویی برگزار شد.
۱۳۹۹/۰۶/۰۸    - اعظم السادات میرجلیلی