نماز ظهر عاشورا با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در بیرجند برگزار شد. امسال مراسم روز عاشورا به دلیل شیوع ویروس کرونا بصورت منسجم با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی در بیرجند برگزار شد.
۱۳۹۹/۰۶/۰۹    - امیر مددی پور