مراسم شام غریبان حسینی با روشن کردن هزاران شمع به یاد مظلومیت سالار آزادگان جهان، امام حسین(ع) اهل بیت معظم و یاران شهیدش در چهارراه گلوبندک برگزار شد.
۱۳۹۹/۰۶/۰۹    - حسن آقامحمدی