مراسم شام غریبان حسینی با روشن کردن هزاران شمع به یاد مظلومیت سالار آزادگان جهان، امام حسین(ع) اهل بیت معظم و یاران شهیدش در میدان آیینی امام حسین(ع) برگزار شد.
۱۳۹۹/۰۶/۱۰    - طاهره بابایی