کشاورزان خراسان‌جنوبی در این روزها سخت مشغول برداشت پسته هستند، پسته‌ای که برای به بار نشستنش سال‌ها تلاش می‌کنند، رنج آفتاب و سرما را می‌بینند و تلاش می‌کنند تا لقمه‌ای حلال بر سر سفره خانواده ببرند. بیشترین سطح زیر کاشت پسته استان به شهرستان بشرویه اختصاص دارد.
۱۳۹۹/۰۶/۲۶    - رها صلاحی مقدم