همزمان با ایام اربعین حسینی، نمایشگاه عکس «به تو از دور سلام»، از طرف آژانس عکس سو در آستان مقدس امام‌زاده صالح افتتاح شد. در این نمایشگاه آثار مجتبی حیدری، عکاس مستند با موضوع عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) به نمایش گذاشته شد که در دو بخش پیاد‌ه‌روی اربعین طی ۵ سال و روضه‌های خانگی در دوران کرونا تهیه شده است.
۱۳۹۹/۰۷/۱۴    - طاهره بابایی