خوشه‌های رنگین و زرین انگور بر روی شاخه‌های درختچه‌های موی دیار ملکان روییده و این شهر را جزو قرارگاه‌های اصلی خود در کشور قرار داده است. ملکان، شهر انگورهای باکیفیت و طعم خاص و ملقب به شهر خوشه‌های رنگین است. این شهر اولین تولیدکننده انگور استان و دومین مهد انگور کشور محسوب می‌شود و نقش بسیار مهمی در اقتصاد استان ایفا می‌کند. تابستان فصل برداشت اغلب محصولات کشاورزی از هلو و انگور گرفته تا گندم و کلزا است. تاکداران ملکانی نیز به عنوان قشر بزرگی از خانواده کشاورزان استان، هر ساله انگورهای رنگارنگ بر روی درختچه‌های انگور را در شهریورماه می‌چینند و روانه بازار می‌کنند، تولید سالانه انگور در استان ۳۰۳ هزار تن است و بیش از نیمی از کل انگور استان به میزان ۱۵۹ هزار و ۳۰۰ تن در ملکان تولید می‌شود و این شهرستان مقام اول استان را در این خصوص دارد. ۱۶ رقم انگور در استان کشت می‌شود که ۹۵ درصد از آن از رقم سلطانی (کشمش بیدانه) حاصل شده و مابقی از ارقام مهمی چون فخری، صاحبی، حسینی، قیزیل و غیره هستند.
۱۳۹۹/۰۷/۱۴    - مریم ابراهیمه