برگزاری راهپیمایی یادبود شهدای مقاومت در میدان التحریر

اهالی پایتخت عراق صبح امروز، ۱۴ دی، در بزرگداشت یاد فرماندهان پیروزی و شهدای مقاومت، شهیدان سلیمانی و المهندس، راهپیمایی کردند.

۱۳۹۹/۱۰/۱۴    - منابع خارجی