جنوب لبنان در اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس رنگ و بوی مقاومت گرفت.
۱۳۹۹/۱۰/۱۴    - منابع خارجی