جنوب لبنان در اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس رنگ و بوی مقاومت گرفت.

۱۳۹۹/۱۰/۱۴    - منابع خارجی