همایش وقف و تمدن نوین اسلامی عصر امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه با ارائه ۵ مقاله برتر محققان و پژوهشگران، با موضوع «وقف» به صورت حضوری و مجازی در مرکز همایش‌های سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.
۱۳۹۹/۱۰/۲۲    - حسن آقامحمدی