نشست رسانه ای مجتبی عبداللهی، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران صبح امروز دوشنبه ۶بهمن ماه برگزار شد.
۱۳۹۹/۱۱/۰۶    - حسن آقامحمدی