وصف این مکان کار بسی دشوار و همچنین بسیار آسان است. اینجا شکوه معنا می‌شود و چشمان دلت دست خالی نمی‌ماند. بارگاه مقدس علی ابن موسی الرضا(ع) همان مکانی که وعده دیدار عاشقان حضرتش بوده و هست. آنجا که تا چشم کار می‌کند زیبایی، نور و جلال خدمت می‌کنند. همانجایی که دل از همه رنگ‌ها می‌زدایی تا به نور نزدیک شوی و به تعبیر زنده‌یاد قیصر امین‌پور، شاعر نامی ایران زمین؛ «از نشابور با موجی از «لا» گذشتی، ای که امواج طوفان تو را می‌شناسند،‌ بوی توحید مشروط بر بودن توست، ای که آیات قرآن تو را می‌شناسند.»
۱۳۹۹/۱۱/۰۸    - سید محمد آل رسول / امین خسروشاهی/ محسن اسماعیل زاده