اینجا مزار شهدای بیرجند است؛ جایگاه مردانی که بر آنچه با خداوند عهد بسته‌اند تا پای جان ماندند؛ عهدی برای وفاداری، ایمان، ایثار و همه آنچه در قرآن بدان تاکید شده است. به راستی که اینان مردان مرد هستند که دنیا برای ضمیر پاک آنان کوچک بود‌.
۱۳۹۹/۱۲/۰۷    - زهرا حمیدی