مرحله فینال و معرفی نفرات برتر اولین دوره مسابقات حفظ قرآن ودجا «سراج» صبح امروز ۱۰ اسفندماه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد.
۱۳۹۹/۱۲/۱۰    - حسن آقامحمدی