افتتاح نمایشگاه طراحی لباس آرابسک

افتتاح نمایشگاه طراحی لباس آرابسک

افتتاح نمایشگاه طراحی لباس آرابسک عصر امروز ۱۹ اسفندماه با حضور عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و سید محمدجواد شوشتری معاون پشتیبانی جهاددانشگاهی در مجموعه شهردخت افتتاح شد.

۱۳۹۹/۱۲/۱۹    - طاهره بابایی
captcha