شیوع کرونا فقط یک فاجعه بهداشتی و اجتماعی نیست؛ تبعات منفی اقتصادی آن گریبانگیر تمام مردم دنیا شده است. بازارهایی که از شدت ازدحام و کندی حرکت طعنه به ترافیک سنگین خیابان‌های کلان‌شهرها می‌زدند، حالا در غربتی مشهود به سر می‌برند و اقشار ضعیف این بازار مانند باربران در غم نان زانوی غم به بغل گرفته‌اند. کرونا علاوه بر گرفت جان‌های بسیار نان‌های بسیاری را هم آجر کرده است و تنها راه برون‌رفت از این تنگناها رعایت موازین بهداشتی و بالا بردن تحمل محدودیت‌هاست.
۱۴۰۰/۰۱/۲۵    - طاهره بابایی