مسلمانان فلسطین با آذین‌بندی و تزئین معابر و منازل خود به استقبال دومین رمضان در همه‌گیری ویروس کرونا رفتند. در این میان جوانان نوار غزه، حلول ماه مبارک رمضان را با جشنی آتشین گرامی می‌دارند.
۱۴۰۰/۰۱/۲۵    - دریافتی