ویژه‌برنامه «سی شب، ۳۰ احسان» ویژه طبخ و توزیع غذا برای افراد بی بضاعت و کارتن خواب‌ها جمعه شب با کمک خیرین در محله خاوران برگزار شد.
۱۴۰۰/۰۱/۲۸    - طاهره بابایی