طرح واکسیناسیون سراسری علیه بیماری کرونا با اولویت واکسینه سالمندان بالای ۸۰ سال از هفته گذشته در مراکز منتخب جامع سلامت استان خراسان رضوی آغاز شده است.
۱۴۰۰/۰۲/۱۳    - محسن اسماعیل زاده