مراسم رونمایی از مصحف شریف ۱۸۰حزبی به قلم کاتبان ممتاز، ظهر امروز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه با حضور عبدالهادی فقهیزاده، معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد و علی سرابی، قائم مقام شورای عالی قرآن برگزار شد.

۱۴۰۰/۰۲/۲۱    - حسن آقامحمدی