نمازگزاران عید سعید فطر مسجد دانشگاه تهران، صبح امروز ۲۳اردیبهشت ماه در پایان آیین معنوی خود در اعتراض و محکومیت جنایت ضدانسانی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، از دانشگاه تهران تا میدان فلسطین راهپیمایی کردند.
۱۴۰۰/۰۲/۲۳    - حسن آقامحمدی