تجمع حمایتی مردم تبریز از مردم مظلوم فلسطین شامگاه شنبه 25 اردیبهشت ماه در میدان شهدای تبریز برگزار شد.
۱۴۰۰/۰۲/۲۶    - سعید صادقی