قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۴۲ سراغاز جنبش رهایی از ظلم و فساد طاغوت، نقش بی بدلی روحانیت تشیع به رهبری به حضرت امام خمینی(ره) و قدرت وحدت کلمه را در تاریخ جاودانه کرد. این مبدا انقلاب اسلامی مردم ایران پس از ۱۵سال، با تقدیم هزاران شهید از جان گذشته، طومار رژیم ستمشاهی را در هم پیچید و زمینه ساز حاکمیت الله را در وطن و سراسر جهان شد.
۱۴۰۰/۰۳/۱۵    - آرشیو