همزمان عید قربان ۳۵ نفر از دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام طرح هم نمک با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در حال آماده و بسته‌بندی کردن گوشت ۲۱ قربانی انجام شده برای مردم مناطق محروم تهران هستند.
۱۴۰۰/۰۴/۳۰    - طاهره بابایی