دومین سوگواره تعزیه‌خوانی «شبیه حسین(ع)» از ۱۵ تا ۲۱ شهریورماه با هنرنمایی جمعی از پیشکسوتان تعزیه از سراسر کشور در محوطه حوزه هنری با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی هر شب بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود. مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در مورد مجلس‌های این سوگواره گفت: در این سوگواره هفت مجلس تعزیه اجرا خواهد شد. تعزیه روز نخست مربوط به مجلس «حر» است و در نهایت مجلس هفتم نیز به مجلس بازار شام اختصاص دارد.
۱۴۰۰/۰۶/۲۰    - طاهره بابایی