فینال مسابقات قرآنی اوقاف استان قم که از 17 شهریورماه به مدت چهار روز در مجتمع فرهنگی امامزاده سیدعلی (ع) برگزار شده بود با معرفی نفرات اول تا چهارم هر بخش امروز به کار خود پایان داد.
۱۴۰۰/۰۶/۲۰    - حسین شاهبداغی