این مراسم با حضور دختران ۳ تا ۷ سال و با ذکر توسل به دختر سه ساله امام حسین (ع) در جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) برگزار شد.
۱۴۰۰/۰۶/۲۱    - حسین شاه بداغی