نمایشگاه مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران

نمایشگاه فعالیت‌های ۲۰ ساله مدرسه دانشجویی قرآن و عترت (ع) دانشگاه تهران یکشنبه، ۲۳ آبان‌ماه در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران با حضور سیدمحمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران برگزار ‌شد.

۱۴۰۰/۰۸/۲۳    - طاهره بابایی