سیزده عنوان کتاب از تازه‌های نشر بنیاد فرهنگی روایت فتح با عنوان «فرزندان خمینی(ره)» عصر امروز شنبه ۶ آذرماه با حضور مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، در مجتمع فرهنگی هنری اسوه رونمایی شد.
۱۴۰۰/۰۹/۰۶    - حسن آقامحمدی