نخستین نشست تبیینی «آسیب‌شناسی پروژه عادی‌سازی روابط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی؛ توافقنامه صلح ابراهیمی» ۹ آذرماه در ایکنا برگزار شد.

۱۴۰۰/۰۹/۱۰    - حسن آقامحمدی