جشن امضای کتاب‌های مترجمان علی اکبر عبدالرشیدی و علی سلامی در محل نشر خانه فرهنگ گویا برگزار شد.

۱۴۰۰/۱۰/۲۵    - حمید رضا مهربان