حافظیه نام مجموعه آرامگاهی در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه قرآن است. این مجموعه به‌ دلیل قرار گرفتن آرامگاه حافظ شیرازی به این نام مشهور شده‌ است. در تصاویر زیر حافظیه را در روزهای بارانی اواخر دی ماه مشاهده می‌کنید.

۱۴۰۰/۱۰/۲۶    - احمدرضا مداح