نشست ضرورت چرخش از برنامه درسی خطی به برنامه درسی مارپیچی در آموزش عمومی قرآن با حضور جمعی از کارشناسان در سالن شهید تقوی ایکنا برگزار شد.

۱۴۰۰/۱۰/۲۷    - حسن آقامحمدی