جمعی از مردم مقاوم شهر الخلیل در اعتراض به گسترش شهرک سازی‌ها و محروم کردن فلسطینیان از خاک و سرزمین خود، تظاهرات کردند.

۱۴۰۰/۱۰/۲۸    - مشهور