مسجد جامع جنه کشور مالی که در لیست میراث مشترک بشریت سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) قرار دارد، از 13 قرن پیش تاکنون بر پا ایستاده و عنوان بزرگترین بنای جهان از خاک و گل را به خود اختصاص داده است. مردم این شهر طبق رسم هر ساله در «عید گل و لای» دیوار جلوی مسجد را با گلی که آن را از ساحل رودخانه می آورند و به کارگران تحویل می دهند تا به مرمت مسجد بپردازند. مسجد جامع جنه با داشتن 3 مناره، بیش از 100 ستون و ظرفیت 50 هزار نفری در صحن آن مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

۱۴۰۰/۱۰/۲۸    - منابع خارجی