نقش زنان عشایری در پرورش و نگهداری گوسفندان، تهیه و تولید محصولات متنوع دامی و ساخت صنایع دستی زیبا، در کنار ایفای نقش همسری و مادری، آنان را به تکیه گاه محکم و استواری برای خانواده تبدیل کرده است. در اینجا قصه محرومیت با تلاش و همت مادران ایل در کنار پدران به فراموشی سپرده می شود تا مبادا فرزندی از ایل غصه نداشته‌هایش را بخورد.

۱۴۰۰/۱۱/۰۳    - محمد محمدعلی پور