مهدی شکیبایی، رئیس فرهنگسرای رسانه امروز یکشنبه سوم بهمن‌ماه با حضور در سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور از بخش‌های مختلف خبرگزاری ایکنا و سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور بازدید کرد.

۱۴۰۰/۱۱/۰۳