۴۳۰ اثر ارسالی از سراسر استان در مسابقات قرآنی مدهامتان امروز 3 بهمن‌ماه به صورت غیر حضوری داوری شدند.

۱۴۰۰/۱۱/۰۳    - محمد محمدعلی‌پور