آستان مقدس علوی با برگزاری برنامه های اعیاد شعبانیه میزبان زائران و عاشقان اهل بیت(ع) است.

۱۴۰۰/۱۲/۱۸    - دریافتی