همایش مهدویت و انقلاب اسلامی روز دوشنبه 23 اسفندماه در دانشگاه علمی کاربردی خوزستان برگزار شد.

۱۴۰۰/۱۲/۲۴    - منا صیافی زاده