سال 1400 با تمام فراز و نشیب‌هایش گذشت. کرونا که حالا دو سال و اندی است مهمان جهان و جهانیان است روزهای متفاوت و سختی را به تجربه زیسته ایرانیان تحمیل کرد. روزهایی که در شکل برگزاری محافل و نشست‌های فرهنگی نیز تاثیرات فراوان گذاشته است. با احوالات ناشی از کرونا فرصت جلسات حضوری نیز به حداقل رسید و این بر بازدیدهای ایکنا نیز مؤثر افتاد. در گزارش ذیل مروری داریم بر مهمانان آخرین سال قرن در ایکنا که با رعایت حقوق بهداشتی مهمانان عزیز برگزار شد.

۱۴۰۱/۰۱/۱۳    - آرشیو ایکنا